PDA

View Full Version : DOWNLOAD Tổng hợp các tiêu chuẩn VN về công trình thuỷ lợi


tuyennv68
04-19-2011, 08:08 AM
Topic nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho mọi người dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ có tập trung các tài liệu về TCVN được áp dụng trong lĩnh vực công trình thuỷ lợi.O:-)O:-)O:-)O:-)O:-)O:-)

tuyennv68
04-19-2011, 08:16 AM
1. TCVN 8297:2009, Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
2. TCVN 8298:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
3. TCVN 8299:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

4. TCVN 8300:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao.
5. TCVN 8301:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.
6. TCVN 8302:2009, Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế.
7. TCVN 8303:2009, Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông.
8. TCVN 8304:2009, Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi.


admin: Link download đã được bạn kysu_thuyloi đưa lên host khác.

tuyennv68
04-19-2011, 08:21 AM
9. TCVN 8305:2009, Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu.
10. TCVN 8306:2009, Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước.
11. TCVN 8367:2010, Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước.

admin: Link download đã được bạn kysu_thuyloi đưa lên host khác.

tuyennv68
04-20-2011, 10:50 AM
Bonus một số tiêu chuẩn liên quan đến công trình xây dựng.
TCVN 371-2006. Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 4055-1985. Tổ chức thi công (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 296-2004. Giàn dáo các yêu cầu về an toàn (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 5637-1991. Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

tuyennv68
04-20-2011, 11:18 AM
TCVN 4453-1995. QCBT & BTCT toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 309-2004. Công tác trắc địa trong công trình (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 6285-1997. Thép cốt bê tông & thép thanh vằn (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 4086-1985. Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 5308-1991. Quy phạm an toàn trong xây dựng (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 303-2004. Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Công tác thi công và nghiệm thu (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

tuyennv68
04-20-2011, 11:35 AM
TCXDVN 391-2007. Bê tông - yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCXDVN 392-2007. Cống hộp BTCT đúc sẵn (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCXDVN 394-2007. Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCXDVN 395-2007. Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

tuyennv68
04-20-2011, 11:41 AM
TCXDVN 390-2007. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép-qui phạm thi công và nghiệm thu. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCXDVN 384-2007. Vật liệu chịu lửa - Vữa cao Alumin (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

tuyennv68
04-20-2011, 11:55 AM
TCXDVN 311-2004. Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCXDVN 338-2005. Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 220-95. Tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

kysu_thuyloi
04-23-2011, 12:14 AM
1. TCVN 8297:2009, Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
2. TCVN 8298:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
3. TCVN 8299:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

4. TCVN 8300:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
5. TCVN 8301:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
6. TCVN 8302:2009, Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
7. TCVN 8303:2009, Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông.
(Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)8. TCVN 8304:2009, Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
9. TCVN 8305:2009, Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
10. TCVN 8306:2009, Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
11. TCVN 8367:2010, Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước. (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

candybao
09-30-2011, 10:37 AM
Không có password,sao em mở được hả anh ơi


__________________
admin: password mặc định forum là tainguyennuoc.vn

longriver28284
10-16-2011, 06:36 PM
4
TCVN 8297:2009
Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
5
TCVN 8298:2009
Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí kết cấu thép
6
TCVN 8299:2009
Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van khe van bằng thép
7
TCVN 8300:2009
Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế lắp đặt nghiệm thu bàn giao
8
TCVN 8301:2009
Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế kỹ thuật trong chế tạo lắp đặt nghiệm thu
9
TCVN 8302:2009
Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế
10
TCVN 8303:2009
Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông
11
TCVN 8304:2009
Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
12
TCVN 8305:2009
Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
13
TCVN 8306:2009
Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước
14
TCVN 8367:2010
Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước
15
TCVN 8213:2009
Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới
16
TCVN 8214:2009
Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi thủy điện
17
TCVN 8215:2009
Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối
18
TCVN 8216:2009
Thiết kế đập đất đầm nén
19
TCVN 8217:2009
Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại
20
TCVN 8218:2009
Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
21
TCVN 8219:2009
Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử
22
TCVN 8220:2009
Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định độ dày danh định
23
TCVN 8221:2009
Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích
24
TCVN 8222:2009
Vải địa kỹ thuật. Quy định chung về lấy mẫu thử mẫu và xử lý thống kê
25
TCVN 8223:2009
Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình xác định tim kênh và công trình trên kênh
26
TCVN 8224:2009
Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình
27
TCVN 8225:2009
Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình
28
TCVN 8226:2009
Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000
29
TCVN 8227:2009
Mối gây hại công trình đê đập. Định loại xác định đặc điểm sinh học sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại
30
TCVN 8228:2009
Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
31
TCVN 8304:2009
Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
32
TCVN 8412:2010
Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành
33
TCVN 8413:2010
Công trình thủy lợi – Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê
34
TCVN 8414:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành khai thác và kiểm tra hồ chứa nước
35
TCVN 8415:2010
Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
36
TCVN 8416:2010
Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều
37
TCVN 8417:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện
38
TCVN 8418:2010
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng cống
39
TCVN 8419:2010
Công trình thuỷ lợi − Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
40
TCVN 8420:2010
Công trình thuỷ lợi − Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun
41
TCVN 8421:2010
Công trình thuỷ lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu
42
TCVN 8422:2010
Công trình thuỷ lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công
43
TCVN 8423:2010
Công trình thuỷ lợi − Trạm bơm tưới tiêu nước − Yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công
44
TCVN 8477:2010
Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
45
TCVN 8478:2010
Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
46
TCVN 8479:2010
Công trình đê đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
47
TCVN 8480:2010
Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
48
TCVN 8481:2010
Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình

ducnv73
10-25-2011, 08:17 AM
cho em hỏi tí các bác ui! sao không có chỗ down load vậy

nguyenthanhlongtnn
11-22-2011, 05:57 PM
Cảm ơn các bạn. Mình muốn xin các tiêu chuẩn như TCVN 8414:2010; TCVN 8417:2010; TCVN 8418:2010. Có bạn nào có thì cho mình xin. Cảm ơn

1. TCVN 8297:2009, Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
2. TCVN 8298:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
3. TCVN 8299:2009, Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

4. TCVN 8300:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao.
5. TCVN 8301:2009, Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.
6. TCVN 8302:2009, Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế.
7. TCVN 8303:2009, Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông.
8. TCVN 8304:2009, Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi.


admin: Link download đã được bạn kysu_thuyloi đưa lên host khác.

bienvietnam
11-25-2011, 11:14 AM
Có ai có tài liệu

TCVN 8417 : 2010 Công trình thuỷ lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện

không nhỉ ?
Thank nhiều:D
Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links

thanhlam03xt
01-03-2012, 10:48 AM
Cho Hỏi Bạn nào có TCVN 4256-1986 cho mình xin với

liuyifei
02-27-2012, 06:50 AM
Ai có link file này ko?

TCVN 8218:2009 Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật

xuanquang7x
04-06-2012, 04:38 PM
Ai có link file này ko?

TCVN 8218:2009 Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuậtcó. dua dia chi mail qua cho
________________________
Admin: cám ơn bạn vì tinh thần đóng góp. Tuy nhiên, bạn hãy giữ gìn nội dung diễn đàn bằng cách viết bài có dấu. Trân trọng.

icetea83
04-11-2012, 04:35 PM
có. dua dia chi mail qua choBạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links
TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

Cám ơn bạn.

gienglang87
05-08-2012, 10:30 PM
Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links

tthuyen40v
05-10-2012, 04:52 PM
Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links
TCVN 8304:2009 Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
Thank you!

viethtkt
08-15-2012, 03:58 PM
Bạn nào có TCVN 8226:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000 cho mình xin với. Link trên 4rum không down được. Thank !!!!
Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links

namtvxd
01-08-2013, 02:33 PM
giangcoi ơi ! mình không vào được bất kỳ link nào của bạn cả, mình đang cần 4 tcvn trong bảng tổng hợp của cậu bạn có thể chỉ mình cách dowload được không ah?

lethieny
08-02-2013, 11:34 AM
có anh em nào có tài liệu về kỹ thuật thi công đê quai không? cho mình xin với. cảm ơn nhiều!!!!

son10x2A
09-07-2013, 05:09 PM
xinh mọi người giúp e với. E đang tìm các tiêu chuẩn hay quy phạm về tính toán tổn thất cục bộ và dọc đường trong thiết kế trong các công trình thủy lợi. Tìm hoài mà không thấy, nên nhờ mọi người tìm giúp cho, càng nhanh càng tốt ạ!

needyou5588
09-25-2013, 09:01 PM
có anh em nào có tài liệu về kỹ thuật thi công đê quai không? cho mình xin với. cảm ơn nhiều!!!!
Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links

needyou5588
09-25-2013, 09:26 PM
TCVN 5574-2012_Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

TCVN 9151_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN 9154_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9139_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG VEN BIỂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9138_2012_VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9116_2012_CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9141_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9142_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC - YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9143_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TÍNH TOÁN ĐƯỜNG VIỀN THẤM DƯỚI ĐẤT CỦA ĐẬP TRÊN NỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁ (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9144_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9152_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)

needyou5588
09-28-2013, 03:29 PM
TCVN9145_2012_CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN BẦNG THÉP (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9146_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9150_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9153_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9157_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - GIẾNG GIẢM ÁP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9158_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)
TCVN9159_2012_CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHỚP NỐI BIẾN DẠNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Bạn cần đăng nhập mới nhìn thấy links)