Trở lại   Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam > F05- TÀI LIỆU THAM KHẢO - TIÊU CHUẨN - QUY PHẠM > Tiêu Chuẩn Và Quy Phạm


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Cũ 12-18-2010, 11:32 PM   #1
blackberry8100
Senior Member
 
Avatar của blackberry8100
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 113
Thanks: 19
Thanked 65 Times in 31 Posts
Mặc định Tiêu chuẩn thiết kế các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

khi cần làm gì bạn hãy xem nó có nằm trong quy phạm hay tiêu chuẩn không đã nhé!
1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
2 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 - 889/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL

3 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 - 887/UBXD 12/11/85 Trường ĐHTL

4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4116-85 - 888/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL

5 Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 - 543KHKT/QĐ 27/12/77 Viện KS -TK-TL T.Điên

6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 - QPTL.C5.75 1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật

7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 - QPTL.C8.76 Bộ thuỷ lợi Năm 71 Vụ kỹ thuật

8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá - Quy trình thiết kế. 14TCN-58-88 - 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL

9 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 -QPTL.C3.75 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật

10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước. 14TCN-26-85 - QPTL.C1.75 592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô

11 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi ( do sóng và tầu ). 14TCN-28-85 QPTL.C1.78

12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 - QPTL.C1.75 2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật

13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công. TCXD.57.73 - 261-UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ

14 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công (tập I,II,III). 14TCN-54-87 - Vụ kỹ thuật Năm 89 Vụ kỹ thuật

15 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 14TCN-56-88 - 740QĐ/KT 30/9/88 Viện KS -TK-TL

16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 - 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL

17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 - 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL

18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun. 14TCN-81-90 - 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL

19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 - 867QĐ/KT 9/1/88 Trường ĐHTL

20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 - 895QĐ/KT 27/8/92 Trường ĐHTL

21 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới. Năm 1983 - bộ thuỷ lợi Năm 1983 Vụ kỹ thuật

22 Hồ chứa vùng đồi. Năm 1976 Vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật

23 Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987 Nguyễn Sung - C.ty cơ điện

24 Tiêu chuẩn thiết kế các công trình của hệ thống cải tạo đất. Năm 1984 Vụ kỹ thuật Năm 1984 Vụ kỹ thuật

25 Quy trình thiết kế các hệ thống tưới lúa. BCH.II.25.75 Vụ kỹ thuật Năm 1985 Vụ kỹ thuật dịch từ tài liệu L.xô cũ

26 Tiêu chuẩn thiết kế thuỷ lực tháp điều áp ( ấn độ-tham khảo ). Năm 1988 Viện KH.TK thuỷ lợi Năm 1988 ViệnKS TK -Tlợi

27 Quy phạm tạm thời để tính tải trọng gió. QP.01.61 1184UB/CQL 20/5/61 UB kế hoạch nhà nước

28 Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 14TCN-10-85 - QPTL.C6.77

92KT/QĐ 20/9/77 Vụ kỹ thuật

29 Tính toán thuỷ văn công trình cho các giai đoạn quy hoạch và thiết kế-Quy phạm thành phần khối lượng. 14TCN-4-85 QPTL.A1.76

30 Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông. 14TCN-49-86

31 Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi. 14TCN-32-85 - HDTL.C3.77 1056KT/QĐ 6/10/78 Vụ kỹ thuật

32 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 - HDTL.C4.76 977TL/QĐ 8/9/77 Đại học thuỷ lợi

33 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu. HDTL.C2.75 - bộ thuỷ lợi Năm 1976 Bộ thuỷ lợi

34 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau. 14TCN-34-85 - HDTL.1.1.77 204KT/QĐ 20/11/77 Vụ kỹ thuật dịch từ CH.373.67

35 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định. HDTL.C1.75 - bộ thuỷ lợi 1975 Vụ kỹ thuật

36 Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ. HDTL.C5.78

37 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước. HDTL.C7.83 - 563KT/QĐ 13/11/84 Vụ kỹ thuật

38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 - QPTL.A6.77 344QĐ/KT 21/3/77 Cục QLĐĐ - PCLB

39 Quy phạm thiết kế bể lắng cát nhà máy thuỷ điện. QPTL.C.4.75 - vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật

40 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện. QPTL.C1.76 - vụ kỹ thuật 1977 Vụ kỹ thuật

41 Quy phạm thành phần và khối lượng Tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế. QPTL.C10.79 - 1138/QĐ/TT 5/9/79 Vụ kỹ thuật

42 Các công trình trên hệ thống thuỷ nông-Quy phạm thiết kế. 14TCN-37-85

43 Các công trình trên hệ thống kênh tưới-Quy phạm thiết kế. 14TCN-42-85

44 Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt. HDTL.C8.83

45 Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ-Quy trình thiết kế. 14TCN-84-91

46 Ví dụ: Tính toán thuỷ văn hồ chứa (loại nhỏ ở miền núi). Năm 1977 bộ thuỷ lợi Năm 1977 vụ kỹ thuật

47 Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế (soát xét lần 2). TCVN2737-1995 345BXD/KHCN 19/12/95 Viện KHKT xây dựng

48 Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5575-91 - 204TCH 11/8/1989 Viện TCH và TKĐH

49 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5573-91 - 205/TCH 11/8/89 Trường ĐH XD hà nội

50 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78

51 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Danh mục chỉ tiêu. TCVN4059-85

52 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế. 20TCN21-86

53 Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về thiết kế. 20TCN40-87

54 Thí dụ tính toán cửa van hình cung. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ kỹ thuật

55 Ví dụ tính toán đập đất. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Viện TK TL-TĐ

56 Hướng dẫn thiết kế móng cọc. Vụ KT - 1977 - vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ KT dịch từ TL- L.xô

57 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất. Hà nội - 1975 vụ kỹ thuật Năm 1975 Dịch từ tài liệu KT L.xô

58 Quy phạm kỹ thuật tạm thời đo lưu lượng thấm của công trình thuỷ công. Vụ KT - 1971

59 Chỉ dẫn về tính toán kinh tế khi thiết kế các bộ phận riêng lẻ và công trình thuỷ điện. Mascơva-1971 vụ kỹ thuật Năm 1971 Dịch từ tài liệu L.xô cũ

60 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà máy và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78 - 573KHKT/QĐ 30/12/78 Viện KHKT xây dựng

61 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước. 14TCN87-1995 - 167QĐ/KHKT 28/10/95 Viện QH thuỷ lợi

62 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. TCVN5718-1993 - 115BXD/KHKT 11/5/1993 Viện KHKT Xâydựng

63 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. HDTL-C4-76 - 977TL/QĐ 8/9/1974 Nguyễn Xuân Bảo Nguyễn Công Mẫn

64 Kỹ thuật thường thức sửa chữa đê (giữ đê phòng lụt). Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB

66 Chuyên đề móng cọc. Năm 1990 bộ thuỷ lợi Năm 1990 T. tâm Ttin - TL

67 Ví dụ tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho hồ chứa loại vừa và nhỏ. Năm 1978 vụ kỹ thuật Năm 1978 Vụ kỹ thuật

68 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD09-72

69 Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng: Trụ sở cơ quan. TCXD52-72 - 300-UB/QĐ 8/6/72 Viện TK T.chuẩn

70 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng nhân tạo cho các công trình kiến trúc dân dụng. TCXD16-64 - 280UB/TC 16/4/64 Vụ TK TCH UBKTCB

71 Quy phạm xây dựng: Đặt đường dây dẫn điện trong các công trình kiến trúc. QPXD25-65 - 03-UB/TKTC 19/4/66 Vụ TK TCH UBKTCB

72 Quy phạm xây dựng đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. QPXD27-66 - UBKTCB nhà nước 15/8/66 UBKTCB nhà nước

73 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng tự nhiên. TCXD29-68 - 327UB/TKTG 9/11/67 Vụ TK TCH UBKTCB

74 Tiêu chuẩn tạm thời để tính diện tích kho. TCXD-50-72 - 001-QĐ/CT 3/1/72 Uỷ ban KTCBNN

75 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. TCVN4088-85 - 160/UBXD 11/11/85 Viện TK điển hình và TCH

76 Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. TCXD42-70 - 505UB/KTh 15/11/75 Vụ KHKT - Bộ XD dịch từ tài liệu L.xô cũ

77 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu. Năm 1997 - 1044NN-KHCN/QĐ 28/5/97 Công ty TVXDTL 1

78 Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển tài nguyên nước. Năm 1997 - 1119NN-KHCN/QĐ 31/5/97 Tr.Tâm Môi.T ĐHTL

79 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi. Năm 1996 - 1871NN-KHCN/QĐ 4/11/96 Viện KH-KT Th. lơị

80 Chỉ dẫn về thiết kế và đánh giá hệ thống tưới mặt. Năm 1994 Tài liệu của FAO Năm 1989 FAO

81 Quy phạm chung về thiết kế công trình thuỷ lợi. Năm 1977 - 468KHKT/QĐ 23/12/76 Bộ thuỷlợi

82 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. QPTL-C3-75 - 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật

83 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công. QPTL-C2-75 - 84QĐ/KT 6/9/75 Vụ kỹ thuật
nguồn ketcau.com
__________________________________


Những đề tài cùng thể loại được xem nhiều:

blackberry8100 đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
bktec84 (11-15-2014), giangthuyloi (04-05-2011), messi (02-10-2011), ptutri (03-23-2012), tuyenadbqb (12-19-2010)
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC TIN HỌC ỨNG DỤNG
NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC - CẤP THOÁT NƯỚC
Cũ 05-05-2012, 03:21 PM   #2
son26ht
Junior Member
 
Avatar của son26ht
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 - 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL
son26ht đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Forum Jump

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện nguyet1309 Tiêu Chuẩn Và Quy Phạm 7 07-24-2013 09:02 AM
Thủy điện và Việt Nam thanh_dhxd Quản Lý Và Nâng cấp CT Thủy 5 08-24-2011 01:30 PM
Nạn cắt điện mất điện ở Việt Nam hanoimaixa Quản Lý Và Nâng cấp CT Thủy 0 11-30-2010 11:28 PM
Phân biệt Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng anonymous Tiêu Chuẩn Và Quy Phạm 0 10-09-2010 03:53 PM
Văn bản số 848/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Hòa Bình, Thá vuhoangminh Văn bản - Nghị định 1 07-27-2010 08:46 AM


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:00 PM


Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam - Vietnam Water Resources Forum
Email: admin@tainguyennuoc.vn
Hotline: 0169 853 2400
www.tainguyennuoc.vn - Nơi hội tụ của các kĩ sư ngành nước

Copyright © 2012 Vietnam Water Resources Forum - All rights reserved