Trở lại   Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam > F05- TÀI LIỆU THAM KHẢO - TIÊU CHUẨN - QUY PHẠM > Tiêu Chuẩn Và Quy Phạm


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Cũ 08-04-2010, 12:07 AM   #1
nguyet1309
Quản trị viên tập sự
 
Avatar của nguyet1309
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 185
Thanks: 558
Thanked 229 Times in 94 Posts
Mặc định Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện

1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
2 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 - 889/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
3 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 - 887/UBXD 12/11/85 Trường ĐHTL
4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4116-85 - 888/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
5 Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 - 543KHKT/QĐ 27/12/77 Viện KS -TK-TL T.Điên
6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 - QPTL.C5.75
1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật
7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 - QPTL.C8.76 Bộ thuỷ lợi Năm 71 Vụ kỹ thuật
8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá - Quy trình thiết kế. 14TCN-58-88 - 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL
9 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 - QPTL.C3.75 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước. 14TCN-26-85 - TL.C1.75 592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô
11 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi ( do sóng và tầu ). 14TCN-28-85 QPTL.C1.78
12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 - QPTL.C1.75 2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công. TCXD.57.73 - 261-UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ
14 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công (tập I,II,III). 14TCN-54-87 - Vụ kỹ thuật Năm 89 Vụ kỹ thuật
15 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 14TCN-56-88 - 740QĐ/KT 30/9/88 Viện KS -TK-TL
16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 - 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL
17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 - 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL
18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun. 14TCN-81-90 - 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL
19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 - 867QĐ/KT 9/1/88 Trường ĐHTL
20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 - 895QĐ/KT 27/8/92 Trường ĐHTL
21 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới. Năm 1983 - bộ thuỷ lợi Năm 1983 Vụ kỹ thuật
22 Hồ chứa vùng đồi. Năm 1976 Vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
23 Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987 Nguyễn Sung - C.ty cơ điện
24 Tiêu chuẩn thiết kế các công trình của hệ thống cải tạo đất. Năm 1984 Vụ kỹ thuật Năm 1984 Vụ kỹ thuật
25 Quy trình thiết kế các hệ thống tưới lúa. BCH.II.25.75 Vụ kỹ thuật Năm 1985 Vụ kỹ thuật dịch từ tài liệu L.xô cũ
26 Tiêu chuẩn thiết kế thuỷ lực tháp điều áp ( ấn độ-tham khảo ). Năm 1988 Viện KH.TK thuỷ lợi Năm 1988 ViệnKS TK -Tlợi
27 Quy phạm tạm thời để tính tải trọng gió. QP.01.61 1184UB/CQL 20/5/61 UB kế hoạch nhà nước
28 Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 14TCN-10-85 - QPTL.C6.77 92KT/QĐ 20/9/77 Vụ kỹ thuật
29 Tính toán thuỷ văn công trình cho các giai đoạn quy hoạch và thiết kế-Quy phạm thành phần khối lượng. 14TCN-4-85 QPTL.A1.76
30 Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông. 14TCN-49-86
31 Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi. 14TCN-32-85 - HDTL.C3.77 1056KT/QĐ 6/10/78 Vụ kỹ thuật
32 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 - HDTL.C4.76 977TL/QĐ 8/9/77 Đại học thuỷ lợi
33 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu. HDTL.C2.75 - bộ thuỷ lợi Năm 1976 Bộ thuỷ lợi
34 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau. 14TCN-34-85 - HDTL.1.1.77 204KT/QĐ 20/11/77 Vụ kỹ thuật dịch từ CH.373.67
35 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định. HDTL.C1.75 - bộ thuỷ lợi 1975 Vụ kỹ thuật
36 Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ. HDTL.C5.78
37 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước. HDTL.C7.83 - 563KT/QĐ 13/11/84 Vụ kỹ thuật
38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 - QPTL.A6.77 344QĐ/KT 21/3/77 Cục QLĐĐ - PCLB
39 Quy phạm thiết kế bể lắng cát nhà máy thuỷ điện. QPTL.C.4.75 - vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
40 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện. QPTL.C1.76 - vụ kỹ thuật 1977 Vụ kỹ thuật
41 Quy phạm thành phần và khối lượng Tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế. QPTL.C10.79 - 1138/QĐ/TT 5/9/79 Vụ kỹ thuật
42 Các công trình trên hệ thống thuỷ nông-Quy phạm thiết kế. 14TCN-37-85
43 Các công trình trên hệ thống kênh tưới-Quy phạm thiết kế. 14TCN-42-85
44 Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt. HDTL.C8.83
45 Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ-Quy trình thiết kế. 14TCN-84-91
46 Ví dụ: Tính toán thuỷ văn hồ chứa (loại nhỏ ở miền núi). Năm 1977 bộ thuỷ lợi Năm 1977 vụ kỹ thuật
47 Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế (soát xét lần 2). TCVN2737-1995 345BXD/KHCN 19/12/95 Viện KHKT xây dựng
48 Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5575-91 - 204TCH 11/8/1989 Viện TCH và TKĐH
49 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5573-91 - 205/TCH 11/8/89 Trường ĐH XD hà nội
50 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78
51 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Danh mục chỉ tiêu. TCVN4059-85
52 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế. 20TCN21-86
53 Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về thiết kế. 20TCN40-87
54 Thí dụ tính toán cửa van hình cung. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ kỹ thuật
55 Ví dụ tính toán đập đất. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Viện TK TL-TĐ
56 Hướng dẫn thiết kế móng cọc. Vụ KT - 1977 - vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ KT dịch từ TL- L.xô
57 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất. Hà nội - 1975 vụ kỹ thuật Năm 1975 Dịch từ tài liệu KT L.xô
58 Quy phạm kỹ thuật tạm thời đo lưu lượng thấm của công trình thuỷ công. Vụ KT - 1971
59 Chỉ dẫn về tính toán kinh tế khi thiết kế các bộ phận riêng lẻ và công trình thuỷ điện. Mascơva-1971 vụ kỹ thuật Năm 1971 Dịch từ tài liệu L.xô cũ
60 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà máy và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78 - 573KHKT/QĐ 30/12/78 Viện KHKT xây dựng
61 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước. 14TCN87-1995 - 167QĐ/KHKT 28/10/95 Viện QH thuỷ lợi
62 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. TCVN5718-1993 - 115BXD/KHKT 11/5/1993 Viện KHKT Xâydựng
63 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. HDTL-C4-76 - 977TL/QĐ 8/9/1974 Nguyễn Xuân Bảo Nguyễn Công Mẫn
64 Kỹ thuật thường thức sửa chữa đê (giữ đê phòng lụt). Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB
66 Chuyên đề móng cọc. Năm 1990 bộ thuỷ lợi Năm 1990 T. tâm Ttin - TL
67 Ví dụ tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho hồ chứa loại vừa và nhỏ. Năm 1978 vụ kỹ thuật Năm 1978 Vụ kỹ thuật
68 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD09-72
69 Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng: Trụ sở cơ quan. TCXD52-72 - 300-UB/QĐ 8/6/72 Viện TK T.chuẩn
70 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng nhân tạo cho các công trình kiến trúc dân dụng. TCXD16-64 - 280UB/TC 16/4/64 Vụ TK TCH UBKTCB
71 Quy phạm xây dựng: Đặt đường dây dẫn điện trong các công trình kiến trúc. QPXD25-65 - 03-UB/TKTC 19/4/66 Vụ TK TCH UBKTCB
72 Quy phạm xây dựng đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. QPXD27-66 - UBKTCB nhà nước 15/8/66 UBKTCB nhà nước
73 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng tự nhiên. TCXD29-68 - 327UB/TKTG 9/11/67 Vụ TK TCH UBKTCB
74 Tiêu chuẩn tạm thời để tính diện tích kho. TCXD-50-72 - 001-QĐ/CT 3/1/72 Uỷ ban KTCBNN
75 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. TCVN4088-85 - 160/UBXD 11/11/85 Viện TK điển hình và TCH
76 Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. TCXD42-70 - 505UB/KTh 15/11/75 Vụ KHKT - Bộ XD dịch từ tài liệu L.xô cũ
77 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu. Năm 1997 - 1044NN-KHCN/QĐ 28/5/97 Công ty TVXDTL 1
78 Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển tài nguyên nước. Năm 1997 - 1119NN-KHCN/QĐ 31/5/97 Tr.Tâm Môi.T ĐHTL
79 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi. Năm 1996 - 1871NN-KHCN/QĐ 4/11/96 Viện KH-KT
__________________________________


Những đề tài cùng thể loại được xem nhiều:

nguyet1309 đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
anhtrainguyen (09-13-2011), hhanhn (11-23-2010), nhatnx73 (03-15-2012), trantuandat_wru (09-23-2012)
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC TIN HỌC ỨNG DỤNG
NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC - CẤP THOÁT NƯỚC
Cũ 08-04-2010, 09:14 AM   #2
nhim4mat2006
Thành viên tích cực
 
Avatar của nhim4mat2006
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 386
Thanks: 445
Thanked 459 Times in 221 Posts
Mặc định

Tiêu chuẩn: Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90 đã bị thay bằng tiêu chuẩn TCXDVN 285:2002
nhim4mat2006 đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
haiminhnhi (01-05-2012), PhuongLam (09-29-2010), thaihuongpro (09-17-2012), waterman  (09-07-2010)
Cũ 04-03-2012, 10:48 PM   #3
longriver28284
Banned
 
Avatar của longriver28284
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 3 Posts
Mặc định

Hiện tại mình có các Tiêu chuẩn Việt Nam về Công trình thủy lợi ban hành năm 2009 và 2010.
Cụ thể như sau:
TCVN 8213:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8214:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8215:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8216:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8217:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8218:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8219:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8220:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8221:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8222:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8223:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8224:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8225:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8226:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8227:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8228:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8297:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8298:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8299:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8300:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8301-2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8302-2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8303:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8304:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8305:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8306:2009 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8367:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8412:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8413:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8414:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8415:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8416:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8417:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8418:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8419:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8420:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8421:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8422:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8423:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8477:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8478:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8479:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8480:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
TCVN 8481:2010 [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé! (ĐT: 0907872213)Admin: Thành viên bị ban nick do spam bài liên tục
longriver28284 đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
trantuandat_wru (09-23-2012)
Cũ 09-17-2012, 10:27 AM   #4
hungquoclam
Junior Member
 
Avatar của hungquoclam
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mặc định

bạn nào có tiêu chuẩn TCVN 9137:2012 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế cho mình xin với. cam on nhiều
hungquoclam đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
nhim4mat2006 (09-17-2012)
Cũ 05-09-2013, 10:20 AM   #5
nhim4mat2006
Thành viên tích cực
 
Avatar của nhim4mat2006
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 386
Thanks: 445
Thanked 459 Times in 221 Posts
Mặc định

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc Gia
Thứ hai - 01/04/2013 14:07

[Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

Ngày 12/7/2012; 20/11/2012;20,21,27,28/12/2012 và 25/02/2013,Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 1610/QĐ-BKHCN; 3157/QĐ-BKHCN; 3158/QĐ-BKHCN; 3495/QĐ-BKHCN; 3563/QĐ-BKHCN; 3565/QĐ-BKHCN; 3571/QĐ-BKHCN; 3575/QĐ-BKHCN; 3576/QĐ-BKHCN; 3577/QĐ-BKHCN; 3617/QĐ-BKHCN; 3619/QĐ-BKHCN; 3776/QĐ-BKHCN; 3777/QĐ-BKHCN; 306/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia...
Ngày 12/7/2012; 20/11/2012;20,21,27,28/12/2012 và 25/02/2013,Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 1610/QĐ-BKHCN; 3157/QĐ-BKHCN; 3158/QĐ-BKHCN; 3495/QĐ-BKHCN; 3563/QĐ-BKHCN; 3565/QĐ-BKHCN; 3571/QĐ-BKHCN; 3575/QĐ-BKHCN; 3576/QĐ-BKHCN; 3577/QĐ-BKHCN; 3617/QĐ-BKHCN; 3619/QĐ-BKHCN; 3776/QĐ-BKHCN; 3777/QĐ-BKHCN; 306/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định 3571/QĐ-BKHCN:

TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu yêu cầu thiết kế
TCVN 8718:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8720:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8721:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
TCVN 8722:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
TCVN 8725:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng
TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường
TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8733:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng.
TCVN 8734:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá
TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi. Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.
TCVN 9137:2012 Công trình thủy lợi. Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
TCVN 9140:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình
TCVN 9145:2012 Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép
TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán thủy lực đập tràn.
TCVN 9154:2012 Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi.
TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi. Công trình tháo nước. Phương pháp tính toán khí thực
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật đắp đê
TCVN 9170:2012 Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa.

Quyết định 3576/QĐ-BKHCN:

TCVN 9138:2012 Vải địa kỹ thuật. Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối
TCVN 9139:2012 Công trình thủy lợi. Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9141:2012 Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí
TCVN 9142:2012 Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới, tiêu nước. Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển
TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi. Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá
TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu thiết kế âu tàu
TCVN 9146:2012 Công trình thủy lợi. Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm.
TCVN 9148:2012 Công trình thủy lợi. Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan
TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi. Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan
TCVN 9150:2012 Công trình thủy lợi. Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép. Yêu cầu thiết kế.
TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi. Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu
TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi. Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi. Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất
TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn
TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi. Giếng giảm áp. Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu.
TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi. Khớp nối biến dạng. Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng
TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi. Khoan nổ mìn đào đá. Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu.
TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi. Đường thi công- Yêu cầu thiết kế
TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi. Bản vẽ cơ điện. Yêu cầu về nội dung
TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ
TCVN 9167:2012 Công trình thủy lợi. Đất mặn. Quy trình rửa mặn
TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Phương pháp xác định hệ số tưới lúa
TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi. Hệ thống tưới tiêu. Quy trình tưới nhỏ giọt
TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi. Nền các công trình thủy công. Yêu cầu thiết kế.
nhim4mat2006 đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Các thành viên đã cảm ơn bài viết
bigfour (07-26-2013)
Cũ 06-24-2013, 02:33 PM   #6
thanhsquin
Junior Member
 
Avatar của thanhsquin
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 17
Thanks: 10
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

link die hết rồi bạn ơi
thanhsquin đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Cũ 07-16-2013, 08:58 AM   #7
giangcoi
Junior Member
 
Avatar của giangcoi
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gửi: 4
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 2 Posts
Mặc định

Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn mới quá, các TCN bị thay thế bởi TCVN rồi
giangcoi đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Cũ 07-24-2013, 09:02 AM   #8
xuancanh_speed
Junior Member
 
Avatar của xuancanh_speed
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

anh em cho hỏi theo quy trình thì ống cấp nước sinh hoạt đi ngang qua đường nhựa thì chôn sâu tối thiểu là bao nhiêu?
xuancanh_speed đang ngoại tuyến   Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Forum Jump

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
[PHÚ YÊN] Công trình thủy điện Ba Hạ hanoimaixa Dự án đã hoàn thành 12 09-13-2011 12:32 PM
Văn bản số 848/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Hòa Bình, Thá vuhoangminh Văn bản - Nghị định 1 07-27-2010 08:46 AM
[GIỚI THIỆU] Quy trình vận hành liên hồ Hoà Bình - Thác Bà - Tuyên Quang vuhoangminh Nước mặt 0 07-27-2010 08:19 AM


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:17 AM


Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam - Vietnam Water Resources Forum
Email: admin@tainguyennuoc.vn
Hotline: 0169 853 2400
www.tainguyennuoc.vn - Nơi hội tụ của các kĩ sư ngành nước

Copyright © 2012 Vietnam Water Resources Forum - All rights reserved